"Where business get innovation"

Imagine Innovation คือใคร

หากคุณเป็นคนที่เชื่อว่า ธุรกิจยุคใหม่จะอยู่รอดได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เราคือ Technology Agency & Solution Company ที่ทำหน้าที่สนับสนุนและผลักดันกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี (technology transfer) จากงานวิจัยในห้องแลบให้ไปสู่ภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริษัทที่มุ่งเป็น deep-tech-based company สามารถสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เกิดจากนวัตกรรม ซึ่งจะสามารถสร้างความได้เปรียบและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับทั้งตัวธุรกิจและประเทศ ในยุคแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

If you believe in technology and innovation to drive the state-of -art product in your business. We are technology agency & solution company to support every stage of technology transfer value chain. We aim to encourage your company to be one of deep-tech based companies to create innovative products by matching curated technology products to related business with validation system and optimised product development cycle.

Our Mission

บทบาทของ Technology Agency & Solution จะเป็นตัวกลางซื้อ-ขาย ทรัพย์สินทางปัญญา ในการกระตุ้นการนำเอางานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผ่านระบบประเมินคุณค่า (Valuation System) และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) โดยมีการทำงานใน 4 ฟังก์ชันหลัก ได้แก่ การค้นหางานวิจัย (Technology Scouting) การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพาณิชย์ (Technology Valuation) การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)

Imagine Innovation (II) is building a market of inventions through our pathways that make innovators realise how to create more value of their ideas in commercialisation. Our services in technology scouting , technology valuation, business matching and product development will fill the gap between innovators and industries to foster collaborations that maximise benefit of our partners, customers and investors.

Services & Solutions

Imagine Innovation นำเสนอบริการด้านต่าง ๆ เพื่อให้กระบวนการสร้างธุรกิจจากนวัตกรรมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผ่านบริการต่าง ๆ เหล่านี้

Technology & Innovation Consultant Service

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสอดคล้องไปกับกลยุทธ์ธุรกิจที่เข้มแข็ง

Technology Scouting

การค้นหาเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา

Technology Valuation Service

การประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย์และมูลค่าเทคโนโลยี

Feasibility Testing & Analysis

วิเคราะห์และทดสอบความเป็นไปได้ของโครงการ ค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ทางธุรกิจ

Technology Matching

การจับคู่ทางธุรกิจกับเทคโนโลยีพร้อมวิเคราะห์คู่ค้าทางเทคโนโลยีและธุรกิจที่มีศักยภาพ

Product Development

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่วยคุณพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีที่พร้อมใช้อย่างแท้จริง

Why us

ที่ Imagine Innovation เราเชื่อว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่ให้อยู่รอดในโลกแห่งการแข่งขัน ที่ Imagine Innovation สร้างทั้ง "ระบบ" และ "นวัตกร" ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์และความตั้งใจที่จะผลักดันธุรกิจที่มีนวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญ ให้เอื้อต่อนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักธุรกิจ เพื่อที่สุดท้าย เราจะสร้างระบบนิเวศของ deep-science based business ผ่านสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้

Imagine Innovation advocates creation, promotion and commercialisation of inventions in science and technology. We are trying to comfort innovators and corporate and build up ecosystem of deep science technology in Thailand through our unique services.

Accurate system ระบบวิเคราะห์ที่แม่นยำ

Imagine Innovation สร้างระบบประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยีขึ้น การันตีด้วยรางวัลนวัตกรรมระดับนานาชาติ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า เทคโนโลยีที่ผ่านเข้ามาในระบบเพื่อซื้อขาย หรือเช่าสิทธิ์ นั้นมีความเป็นไปได้และสร้างมูลค่าได้ในเชิงธุรกิจ โดยอาศัย global big data ของข้อมูลสิทธิบัตรและตลาดจากทั่วโลกเพื่อทำการประเมิน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ ในเวลาอันรวดเร็ว ซอฟต์แวร์ประเมินจะให้ผลลัพธ์เป็นคะแนนศักยภาพเชิงพาณิชย์ และราคา เพื่อให้การเจรจาซื้อขายต่อรองระหว่างเจ้าของเทคโนโลยีและภาคธุรกิจเป็นไปอย่างสะดวก และมีมาตรฐาน

Imagine Innovation is responsible for valuation the technology portfolio and providing technology report to give counsel in direction of commercialisation through our accurate software system. We also procure a trustworthy innovation marketplace and product development service to facilitate business matching between innovators and industries. Using data from Thailand and allover the world can reduce the subjectivity of assessment.

List Once & One Stop Service จบในที่เดียว

ด้วยรายชื่อบริการและเครือข่ายภาคีจากทั่วประเทศ ทำให้ Imagine Innovation สามารถอำนวยความสะดวกให้คุณได้ครบทั้งวงจรของการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากนักประดิษฐ์สู่ผู้ประกอบการในที่เดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

With global big data, Imagine Innovation can serve you with efficient services in every steps of value chain of technology transfer from lab to shelves.

Team Commitment ทีมงานที่มีคุณภาพ

เพราะเราเข้าใจว่าการสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมเป็๋นเรื่องละเอียดอ่อน ดังนั้น นอกเหนือจากระบบซอฟต์แวร์ ที่ Imagine Innovation ยังนำเสนอบริการที่ถูก custom-madeเฉพาะลูกค้าแต่ละราย เรามีผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่การประเมินศักยภาพเทคโนโลยี การเจรจาซื้อขาย หรือเช่าสิทธิ์ รวมทั้งที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดทำงานภายใต้แนวคิดที่จะส่งมอบงานที่มีคุณภาพและสอดคล้องไปกับยุคสมัยที่เวลาเป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุด

Beyond our software, Imagine Innovation offers custom-made technology landscaping, market analysis and product development for technology and innovation in food, health and beauty. Our team fully understand those products ecosystem and has strong commitment to give beneficial assumption and guidance to both innovators and brands.

Our client profile

Imagine Innovation มีความร่วมมือกับลูกค้าในทุกระดับ ทั้งหน่วยงานรัฐบาล มหาวิทยาลัย ภาคเอกชนหรือนักวิจัยอิสระ หากคุณเป็นองค์กรที่เชื่อในการใช้นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ และกำลังจะทำสิ่งต่อไปนี้


Awards

Timeline

STEP 1

 2017

Research the real need

We performed research to identify real needs from innovators and industry.

STEP 2

 Early 2018

Set Up Company

This is a landmark that's important to noe!. We also found our success cases of technology transfer.

STEP 3

 Late 2018

Launch Products

Our valuation and scoring system kick-off.

STEP 4

 2019

Fully-developed Software & Marketplace

Our valuatin and scoring system will be key source.

Start Own Inventions

We also buy & sell inventions.

STEP 5

 2020

Fully-operated PD Center

We mainly focus on science of food, health and beauty.

Our Team

Creating a team member section builds trust with your audience by showing them the human element behind the idea and that your team is qualified to manufacture and produce the product. The best approach is to use individual headshots and brief bios or with a group team photo and team background description. Above the photos, you should provide a brief "story" that gives backers more insight into your team’s journey and broader mission.

Assoc. Prof. Dr. Rath Pichayangkura

Project Consultant
Ph.D. in Biochemistry, Michigan State University,
Lecturer/researcher at Chulalongkorn University

Samattapon Wittawaskul

Co-founder, CEO
M.I.B. Wollongong University, Australia

Thanabordee Thongkum

Co-founder, CFO
eFounders fellowship program managed by Alibaba (China) and UNCTAD
Ex-project manager in investment bank and financial advisor company

Dr.Jarika Makkoch

Co-founder, CSO
Ph.D. in Biomedical Sciences, Chulalongkorn University
Ex-post doctoral Resercher, Science Communicator

Chawalit Danulak

Co-fonder,COO
Ex- Marketing Analyst, Partner Loyalty & Retention Assistant Manager

Dr.Kelwalin Dhanasarnsombut

Ph.D, University of Edinburgh, UK
Ex- Patent Specialyst,
Technology Mapping & Landscaping

Anyamanee Seethongsook

Illinois State University, USA
Data Scientist

  Email: contact@imaginein.com
  Tel: (+66) 80 - 217 - 0798, (+66) 81 - 302 - 0311

100-6 Chulalongkorn 12 Alley, Suan Luang Square Rd.
Wang Mai, Pathum Wan District, Bangkok 10330

"